Tarieven

De behandelingen fysiotherapie worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Afhankelijk van het door u gekozen aanvullende pakket bij uw zorgverzekering heeft u recht op vergoeding van een bepaald aantal behandelingen. Wij willen niet dat u voor verrassingen komt te staan. Daarom wordt gevraagd om zelf via uw polis of zorgverzekeraar na te gaan voor hoeveel fysiotherapie vergoedingen u in aanmerking komt. Wanneer u verzekerd bent voor fysiotherapie, zullen wij de rekeningen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar indienen. Bij overschrijding van het aantal , of geen aanvullende verzekering, zijn de kosten voor uw eigen rekening en worden de volgende tarieven gehanteerd:

Tarieven 2024

Zitting fysiotherapie € 41,00
Zitting kinderfysiotherapie € 55,00
Zitting oedeemtherapie € 55,00
Zitting manuele therapie € 48,00
Lange zitting Complexe en/of meervoudige zorgvragen € 55,00
Screening, intake en onderzoek bij DTF € 57,50
Intake en onderzoek na verwijzing € 55,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 70,00
Instructie/overleg ouders van de patiënt € 41,00
Toeslag voor uitbehandeling (aan huis) € 17,50
Toeslag voor uitbehandeling (inrichting) € 11,00
Tapen bij hooikoorts € 15,00
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie € 30,00
Niet nagekomen afspraak kinderfysiotherapie € 30,00
Niet nagekomen afspraak oedeemtherapie € 30,00
Niet nagekomen afspraak manuele therapie € 30,00
Telefonisch consult € 41,00
Korte rapporten € 41,00
Tijdrovende rapporten € 75,00